สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
19 มิ.ย. 2558

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:ศรีสุขวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 19-06-2015-10-29-2220150619102908-1369468254.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 632 ครั้ง