สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
4 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต  ในวันที่ 11  มิถุนายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ตำบลผักไหม  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน:หนองแวงวิทยาคม

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 04-06-2014-15-56-2520140604155553-1057514212.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 918 ครั้ง