สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
4 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เรียน :  ผู้สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
กลุ่มงาน:ศรีสุขวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 04-06-2014-19-20-3420140604191937-1487824757.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 04-06-2014-19-20-3420140604191938-746970657.pdf

อ่าน : 905 ครั้ง