สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
7 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เรียน :  ผู้สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

ประกาศผลการเลือกสรร พนักงานราชการ

โรงเรียนศรีสุขวิทยา


กลุ่มงาน:ศรีสุขวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 07-06-2014-18-07-5220140607180656-760942583.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 07-06-2014-18-07-5220140607180745-2031891949.pdf

อ่าน : 1064 ครั้ง